#sumpont2019 comincia oggi

Festa di Cristo Re 2018 – All’indomani della chiusura del settimo pellegrinaggio del popolo Summorum Pontificum a Roma, il Coetus Internationalis Summorum Pontificum è lieto di annunciare le date del pellegrinaggio 2019 e di comunicare l’identità del vescovo che, dopo Monsignor Czeslaw Kozon, vescovo di Copenhagen, giuderà il nostro cammino l’anno prossimo.

Sarà Monsignor Dominique Rey, vescovo di Fréjus-Toulon, a condure i pellegrini sulla tomba dell’Apostolo, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019.

L’anno prossimo il pellegrinaggio si aprirà nuovamente con la Via Crucis, il venerdì nel primo pomeriggio, devozione molto apprezzata dai pellegrini.

Per accompagnare lo sviluppo del pellegrinaggio e dimostrare il ruolo rilevante svolto dai giovani nello sforzo corale del motu proprio Summorum Pontificum, il Coetus Internationalis Summorum Pontificum è felice di annunciare che Bertalan Kiss, presidente di Juventutem internazionale, ha accettato di prendere parte all’organizzazione del pellegrinaggio come segretario generale aggiunto.

L’organo direttivo del Coetus Internationalis Summorum Pontificum è ormai così composto:
Abbé Claude Barthe, cappellano
Giuseppe Capoccia, delegato generale
Guillaume Luyt/Ferluc, segretario generale
Bertalan Kiss, segretario generale aggiunto

Contatto: cisp[AT]mail.com

#sumpont2019 commence aujourd’hui

RV avec Mgr Rey !

En la fête du Christ-Roi 2018 – Au soir du septième pèlerinage international du peuple Summorum Pontificum à Rome, le Coetus Internationalis Summorum Pontificum est heureux d’annoncer d’ores et déjà les dates du pèlerinage 2019 et de communiquer l’identité de l’évêque qui, après Mgr Czeslaw Kozon, évêque de Copenhague, guidera nos pas l’an prochain.

Ce sera Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, qui conduira les pèlerins sur la tombe de l’Apôtre, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019.

Le pèlerinage s’ouvrira l’an prochain de nouveau par la Via Crucis, le vendredi après-midi, dévotion très appréciée des pèlerins.

Afin d’accompagner le développement du pèlerinage et de refléter la place importante tenue par la jeunesse dans l’essor du motu proprio Summorum Pontificum, le Coetus Internationalis Summorum Pontificum est heureux d’annoncer que Bertalan Kiss, président de Juventutem international, a accepté de prendre part à l’organisation du pèlerinage comme secrétaire général adjoint.

Le bureau du Coetus Internationalis Summorum Pontificum est désormais ainsi composé :
Abbé Claude Barthe, aumônier
Giuseppe Capoccia, délégué général
Guillaume Luyt/Ferluc, secrétaire général
Bertalan Kiss, secrétaire général adjoint

contact : cisp[at]mail.com

#sumpont2019 starts today

With Bishop Dominique Rey in 2019

Feast of Christ the King 2018 – On the evening of the seventh international pilgrimage of the people of Summorum Pontificum to Rome, the Coetus Internationalis Summorum Pontificum is pleased to announce the dates of the 2019 and the name of the bishop who, after Mgr Czeslaw Kozon, Bishop of Copenhagen, will lead our pilgrimage next year. Mgr Dominique Rey, Bishop of Fréjus-Toulon, will lead the pilgrims to the tomb of the Apostle from Friday 25 to Sunday 27 October 2019.

The pilgrimage will open next year on Friday 25 afternoon with the Via Crucis, a devotion much appreciated by the pilgrims.

In order to accompany the development of the pilgrimage and to reflect the importance of youth in the rise of the motu proprio Summorum Pontificum, Coetus Internationalis Summorum Pontificum is pleased to announce that Bertalan Kiss, President of Juventutem International, has agreed to take part in the organisation of the pilgrimage as Deputy Secretary General.

The Secretariat of Coetus Internationalis is thus now composed of:

  • Father Claude Barthe, Chaplain
  • Giuseppe Capoccia, General Delegate
  • Guillaume Luyt/Ferluc, Secretary General
  • Bertalan Kiss, Deputy Secretary General

MESSE PRIVATE ALLA TRINITÀ DEI PELLEGRINI

AVVISO PER I SACERDOTI
Messe private per i sacerdoti in occasione del Pellegrinaggio Summorum Pontificum 2018
 
ORARI
Venerdì 26:
due turni: 15:15 e 16:00
(la sagrestia sarà accessibile dalle 15:00)
Sabato 27:
due turni: 15:15 e 16:00
(la sagrestia sarà accessibile dalle 15:00)
Domenica 28:
due turni: 07:15 e 08:00
(la sagrestia sarà accessibile dalle 07:00)
 
REGOLE
  • Ogni sacerdote è pregato di portare il proprio camice e i propri lini liturgici.
  • Le Messe private si intendono per il solo celebrante ed eventualmente un chierichetto: non sono ammesse le Messe per gruppi (anche piccoli).
  • Si deve celebrare a bassa voce, così da non disturbare le altre Messe.
  • Le celebrazioni del primo turno di ciascun giorno devono concludersi convenientemente prima dell’inizio del turno successivo.
  • Si raccomanda la massima puntualità.
  • In linea di massima non sono ammesse celebrazioni private fuori degli orari indicati e sono del tutto escluse durante le celebrazioni pontificali previste. Eventuali eccezioni, e solo per gravissimi motivi, saranno valutate caso per caso.

Trinità dei Pellegrini

Pielgrzymi Summorum Pontificum w Rzymie wraz z bp Kozonem i kardynałem Comastri

Angelo Comastri Czeslaw Kozon

Angelo Cardinal Comastri and Bishop Czeslaw Kozon

Uroczystość Najświętszego Imienia Maryi, 12 września 2018, Rzym – Msza Święta dziękczynna z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) rozpocznie 26 października 2018 VII międzynarodową pielgrzymkę Populus Summorum Pontificum. Mszę św. o godz. 18 będzie celebrował w kościele Santissima Trinità dei Pellegrini ks. Charles Ike, FSSP, który przyjął świecenia kapłańskie w Nigerii w 2017 r.

W sobotę 27 października pielgrzymi zgromadzą się o godz. 9.30 w bazylice San Lorenzo in Damasco na adoracji Najświętszego Sakramentu, która poprzedzi uroczystą procesję do Bazyliki św. Piotra na Watykanie, gdzie w samo południe JE biskup Kopenhagi Czesław Kozon, odprawi Mszę św. pontyfikalną. Homilię wygłosi JE kardynał Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej.

O godzinie 18 JE nuncjusz apostolski Monsignor François Bacqué odśpiewa pierwsze nieszpory Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w kościele Santissima Trinità dei Pellegrini.

W niedziele 28 października, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (wg tradycyjnego kalendarza), celebrowane będą dla pielgrzymów dwie Msze św.: o godz. 9.30 przez Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w kościele Gesù e Maria dla wiernych pragnących wziąć udział w modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra; i o godzinie 11 przez JE biskup Kozona w Kościele Santissima Trinità dei Pellegrini.

Podczas trzech dni pielgrzymki pielgrzymi będą modlić się w intencji Kościoła i świętości kapłaństwa.


Nb.: W piątek 26 października w Audytorium Augustinianum odbędzie się całodzienne spotkanie na temat motu proprio Summorum Pontificum w świecie, zorganizowane przez Paix Liturgique i międzynarodowe stowarzyszenia Una Voce i Juventutem.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z paixliturgique@gmail.com
rencontreSP